Treść główna

Kancelaria

Kancelaria parafialna przyjmuje i wydaje dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentów świętych.
Godziny urzędowania Kancelarii parafialnej: zasadniczo po wieczornej Mszy św. (Msza św. o godz. 18.00). W nagłych wypadkach o każdej porze.

Poniżej przedstawiamy, jakie dokumenty należy złożyć i jakie warunki trzeba spełnić, aby przyjąć dany sakrament.

Sakrament Chrztu Świętego

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka.
 2. Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego).
 3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

Sakrament Eucharystii

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej:

 1. Należy przedstawić świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty w innej parafii.
 2. Winno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu Pierwszej Komunii świętej.

Sakrament Bierzmowania

Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:

 1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
 2. Brać regularny udział w niedzielnej Eucharystii.
 3. Uczęszczać na spotkania formacyjne odbywające przy parafii.
 4. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
 2. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.
 3. Zaświadczenie z poradni rodzinnej.
 4. Dowody osobiste.
 5. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny sześć miesięcy).
 6. Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, przedstawiają pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza (aktualny stan zamieszkania – nie zameldowania) na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
 7. W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
 8. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

Sakrament Namaszczenia Chorych

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego. Należy wtedy przygotować:

 1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
 2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
 3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

Pogrzeb Katolicki

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

 1. Świadectwo zgonu.
 2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
 3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.
Powrót na górę strony