Różaniec Do Granic - zapraszamy!

Dołącz się!

Szczegółowe informacje:

www.rozaniecdogranic.pl

ZAPRASZAMY!

Program:

Zapraszamy do indywidualnego umawiania się...

Zapraszamy na rekolekcje

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu

od godz. 12.00 do 13.00 - Godzina Łask!