ZMIANY PERSONALNE WE WSPÓLNOCIE WAMBIERZYCKIEJ

Decyzją Zarządu naszej Prowincji, w sierpniu br., zmieni się skład naszej wambierzyckiej wspólnoty zakonnej.

Nasz wambierzycki klasztor opuszczą:

- br. Jakub Świtalski dotychczasowy gwardian klasztoru, który podejmie posługę w klasztorze w Borkach Wielkich (diecezja opolska)

- o. Efrem Kalaga dotychczasowy duszpasterz, który podejmie posługę w Nysie (diecezja opolska)

- o. Sławomir Klim dotychczasowy duszpasterz, który podejmie posługę w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny (diecezja opolska)

- o. Jozafat Gohly dotychczasowy dyrektor Domu Pielgrzyma, który podejmie posługę w klasztorze we Wrocławiu - Karłowice (diecezja wrocławska)

Msza św. dziękczynna oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Nich zostanie odprawiona we wtorek, 6 sierpnia br., o godz. 18.00.

BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZELKIE DOBRO JAKIE UCZYNILIŚCIE PODCZAS POBYTU W WAMBIERZYCACH!